Raport ESPI 09/2019

Data: 05 marca 2019

Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności pieniężnych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,2 mln złotych wobec 134 dłużników.
Warunki umowy nabycia pakietu wierzytelności pieniężnych o charakterze masowym są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 5 lat.
Nabycie pakietu wierzytelności zostało sfinansowane ze środków własnych i stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu