Raport ESPI 8/2020

Data: 18 marca 2020 r.

Tytuł: Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki.

 

Zarząd FTI Profit S.A. monitoruje na bieżąco sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Zidentyfikowano następujące sytuacje mające wpływ na działalność operacyjną Spółki:
– przesunięcie przez instytucje terminów przetargów na zakup pakietów wierzytelności;
– przesunięcie terminów rozpraw sądowych w sprawach z powództwa Spółki;
– ograniczone przesyłanie i odbieranie przesyłek listowych.
W związku z powyższym, istnieje ryzyko wydłużania procesów windykacji oraz zmniejszenia wysokości spłat przez dłużników co może skutkować w przyszłości spadkiem wartości przychodów i będzie mogło mieć wpływ na sytuację finansową Spółki.
Nikt z pracowników nie zachorował ani nie został skierowany na kwarantannę. Nie można jednak wykluczyć, że ktoś z zespołu Spółki zachoruje lub zostanie skierowany na kwarantannę. Pracownicy biurowi zostali przekierowani do pracy zdalnej, co pozwoli ograniczyć ryzyko potencjalnego zarażenia.
Jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zidentyfikowane zostaną nowe zdarzenia związane z koronowirusem COVID-19 będą one komunikowane w formie odrębnych raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu