Raport ESPI 07/2019

Data: 27 lutego 2019

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załącznik:

Zawiadomienie FTI Capital

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu