Raport ESPI 05/2019

Data: 26 lutego 2019

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 lutego 2019 roku wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od p. Tomasza Janduły. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załącznik:

Zawiadomienie_TJ

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu