Raport ESPI 04/2019

Data: 26 lutego 2019

Tytuł: Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki FTI Profit S.A. informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. W załączeniu Spółka przekazuje treść powiadomienia członka Rady Nadzorczej p. Tomasza Jandułę.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:

Transakcje sprzedaży FTI TJ

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu