Raport ESPI 02/2019

Data: 22 lutego 2019

Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności, wynikających z należności pieniężnych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,2 mln złotych wobec 134 dłużników.
Nabycie pakietu wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy cesji wierzytelności nastąpi do dnia 8 marca 2019 r. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego pakietu Zarząd Emitenta określa na około 5 lat.
Wygranie przetargu na sprzedaż wierzytelności pieniężnych stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze pieniężnym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu