Raport ESPI 18/2020

Data: 14 lipca 2020

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Ogłoszenie ZW na 11082020 z projektami uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu