Raport okresowy za I kw. 2021 r.

Data: 14 maja 2021 r.

Numer: EBI 11/2021

Tytuł: Raport kwartalny DITIX S.A. za I kw. 2021 roku

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Załącznik:

Raport okresowy za I kw. 2021 r.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu