Data: 3 czerwca 2023

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z treścią projektów uchwał.

Załącznik

https://newconnect.pl/ebi/files/152131-ogloszenie-o-zwz-30.06.2023-ditix.pdf

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu