Raport ESPI 19/2022

Data: 3 czerwca 2022

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z treścią projektów uchwał.

142668-ogloszenie-o-wz-ditix-2022-n

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu