Raport ESPI 13/2022

Data: 01 kwietnia 2022

Tytuł: Udostępnienie gry „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” w formule wczesnego dostępu (early access).

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła w dniu dzisiejszym informacje o udostępnieniu na platformie Google Play gry mobilnej „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” (ang. „Kayko&Kokosh: Build and Rule”) w formule wczesnego dostępu („early access”) i otwartej ścieżki testowej.
Gra „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” jest grą strategiczną z elementami zręcznościowymi, udostępniona w wersji na urządzenia mobilne z systemem Android w formule free to play i przeznaczoną dla szerokiej grupy odbiorców. Udostępnienie gry w formule wczesnego dostępu wraz z otwartą ścieżką testową jest ograniczone wybranymi lokalizacjami. Gra będzie regularnie aktualizowana i udoskonalana do czasu pełnej premiery gry przewidywanej w czerwcu 2022 r.
Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z wydawaniem gier komputerowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu